Часопис Весник

„Весник“ часопис за теорију и праксу друштвено хуманистичких наука, је наставно научна публикација Академије пословних струковних студија, покренута 2013. Часопис излази полугодишње, у часопису се објављују научни и стручни радови, чланци, текстови и анализе наших професора, сарадника и истакнутих стручњака из земље и иностранства.

Издавач

 • Академија пословних струковних студија

За издавача

 • проф. др Саша Бован

Уредници часописа

 • др Иван Булатовић

Секретар

 • мр Весна Јокановић

Маркетинг

 • Небојша Јеринић

Техничка припрема

 • Крсто Шалетић
 • Александар Ломас

Уређивачки одбор

 • др Томо Одаловић
 • др Валентина Мирковић
 • др Славица Мандић
 • др Данијела Раденковић
 • др Милош Лутовац
 • Марија Јаковљевић

Чланови међународног редакцијског одбора

 • Данило Ж. Марковић, Српска академија образовања, Београд
 • Радован Пејановић, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду
 • Борче Давидовски, Правни факултет Универзитета у Скопљу
 • Срећко Милачић, Економски факултет Универзитета у Приштини
 • Зоран Арађеловић, Економски факултет Универзитета у Нишу
 • Ж. Т. Тошенко, Институт за социологију Руске академије наука
 • Јоаким Вебер, Универзитет кооперативних студија Баден-Виртемберг, Штутгарта
 • Корнелија Мрњаус, Филозофски факултет, Свеучилиште у Ријеци
 • Наталија Клеменчић, Економска школа Мурска Собота
 • Јоже Крањц, Виша струковна школа Брежице
 • Зинаида Голенко, Институт за социологију Руске академије наука
 • Миленко Крећа, Правни факултет Универзитета у Београду
 • Милан Палевић, Правни факултет у Крагујевцу
 • Јованка Вукмировић, Академија пословних струковних студија - Одсек Београд