Центар за истраживање, развој и каријерно вођење

Центар за истраживање, развој и каријерно вођење има за циљ да кроз различите видове ваннаставних активности, омогући студентима Академије пословних струковних студија Београд стицање знања, вештина и искуства неопходних за развој индивидуалних каријера, односно да их што боље припреми за прелазак на следећи ниво развоја каријере, након дипломирања (запослење или наставак студија). 

Циљеви:

  • Концептуализација, промоција и креирање иновативних модела за развој каријере.
  • Развој „пословних вештина“ (енг. business skills) код студената Академије пословних струковних студија Београд, као и код заинтересованих екстерних полазника.
  • Ефикасније запошљавање и конкурентност на тржишту рада студената Академије пословних струковних студија Београд и заинтересованих екстерних полазника.
  • Оснаживање и унапређење система струковног образовања кроз повезивање и сарадњу са компанијама.

Руководилац Центара за истраживање, развој и каријерно вођење

  • др Нина Ђурица
    Контакт: nina.djurica@bpa.edu.rs