Центар за квалитет наставе и акредитацију

Процес квалитета наставе и акредитације спроводи Центар за квалитет наставе и акредитацију као унутрашња организациона јединица без својства правног лица.

Руководилац Центра за квалитет наставе и акредитацију