Акта школе

Рб. Назив документа Бр. документа Датум Документ
1 Одлука о изменама и допунама Статута Академије пословних струковних студија акт-002 6.5.2019.
2 Статут Академије пословних струковних студија акт-001 24.12.2018.