Већа катедри

Веће катедре за информационе системе и технологије

Руководилац већа катедре

Веће катедре за математику и статистику

Руководилац већа катедре

Веће катедре за примењену економију

Руководилац већа катедре

Веће катедре за маркетинг и трговину

Руководилац већа катедре

Веће катедре за менаџмент

Руководилац већа катедре

Веће катедре за стране језике

Руководилац већа катедре

Веће катедре за друштвене науке и право

Руководилац већа катедре