Наставно особље

Рб. Име и презиме Мејл Кабинет
1 Антић др Зорана
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
2 Анџић др Слободан
Професор струковних студија
310 - Трећи спрат
3 Аритоновић др Горан
Професор струковних студија
211 - Други спрат
4 Белошевић Сања
Асистент
237 - Други међуспрат
5 Бјелић др Милан
Професор струковних студија
233 - Други међуспрат
6 Богетић др Срђан
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
7 Борота Тишма др Анкица
Професор струковних студија
214 - Други спрат
8 Бранковић др Милица
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
9 Бубања Ива
Асистент
237 - Други међуспрат
10 Булатовић Петар
Асистент
202 - Други спрат
11 Булатовић др Иван
Професор струковних студија
325 - Трећи спрат
12 Васић др Никола
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
13 Видас Бубања др Маријана
Професор струковних студија
238 - Други међуспрат
14 Вранић Петковић др Ивана
Професор струковних студија
239 - Други међуспрат
15 Вујанић др Ивана
Професор струковних студија
310 - Трећи спрат
16 Вујановић Никола
Асистент
237 - Други међуспрат
17 Вујичић др Софија
Професор струковних студија
305a - Трећи спрат
18 Вукмировић др Јованка
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
19 Вукмировић др Александра
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
20 Вукчевић Вања
Предавач
210 - Други спрат
21 Вучичевић др Марко
Професор струковних студија
215 - Други спрат
22 Глигорић др Чедомир
Професор струковних студија
211 - Други спрат
23 Грдинић Владимир
Асистент
137 - Први спрат
24 Дабетић др Славица
Професор струковних студија
234 - Други међуспрат
25 Дабетић Ђорђе
Асистент
208 - Други спрат
26 Даутовски др Иса
Предавач ван радног односа
27 Деретић др Неђељко
Професор струковних студија
308 - Трећи спрат
28 Деретић др Немања
Професор струковних студија
138 - Први спрат
29 Димитријевић др Бојан
Професор струковних студија
308 - Трећи спрат
30 Димитров др Филип
Предавач
216 - Други спрат
31 Дишевић Мирјана
Наставник страног језика
252 - Други спрат
32 Докнић др Невена
Професор струковних студија
309 - Трећи спрат
33 Драговић др Кристина
Професор струковних студија
216 - Други спрат
34 Ђурић др Звездан
Професор струковних студија
212 - Други спрат
35 Ђурић др Александра
Професор струковних студија
239 - Други међуспрат
36 Ђурица др Маја
Професор струковних студија
234 - Други спрат
37 Ђурица др Нина
Професор струковних студија
333 - Трећи спрат
38 Ђуровић др Ђуро
Професор струковних студија
241 - Други међуспрат
39 Ђуровић др Слободан
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
40 Ерић др Ивана
Професор струковних студија
215 - Други спрат
41 Живковић Недељка
Предавач
239 - Други међуспрат
42 Зекавица др Ана
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
43 Ивановић др Милка
Професор струковних студија
209 - Други спрат
44 Јаковљевић Марија
Асистент
110 - Први спрат
333 - Трећи спрат
45 Јеринић др Драган
Професор струковних студија
208 - Други спрат
46 Јовановић др Радица
Професор струковних студија
312 - Трећи спрат
47 Јокановић мр Весна
Наставник страног језика
325 - Трећи спрат
48 Кабиљо Милош
Асистент
305 - Трећи спрат
49 Карић др Душица
Професор струковних студија
305a - Трећи спрат
50 Качар др Мира
Професор струковних студија
238 - Други међуспрат
51 Килибарда др Веда
Професор струковних студија
214 - Други спрат
52 Кисић Зајченко мр Светлана
Предавач
311 - Трећи спрат
53 Лекић др Снежана
Професор струковних студија
209 - Други спрат
54 Лекић Немања
Асистент
333 - Трећи спрат
55 Лончар Арсен
Предавач ван радног односа
305 - Трећи спрат
56 Лутовац др Милош
Професор струковних студија
215 - Други спрат
57 Љубичић др Душан
Професор струковних студија
311 - Трећи спрат
58 Малешевић др Љиљана
Професор струковних студија
312 - Трећи спрат
59 Мандић др Славица
Професор струковних студија
236 - Други међуспрат
60 Мандић др Иван
Професор струковних студија
213 - Други спрат
61 Мандић Ивковић Ана
Наставник страног језика
214 - Други спрат
62 Марић Весна
Асистент
315 - Трећи спрат
63 Марковић др Татјана
Професор струковних студија
212 - Други спрат
64 Марковић др Душан
Професор струковних студија
301 - Трећи спрат
65 Марковић др Сузана
Професор струковних студија
235 - Други међуспрат
66 Марковић Светлана
Асистент
335 - Трећи спрат
67 Матић др Раде
Професор струковних студија
301 - Трећи спрат
68 Микић др Анђела
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
69 Миладиновић др Весна
Професор струковних студија
213 - Други спрат
70 Милановић Тијана
Предавач
314 - Трећи спрат
71 Милинковић Ирена
Предавач ван радног односа
72 Милојевић др Соња
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
73 Мирковић др Валентина
Професор струковних студија
210 - Други спрат
74 Мирковић Драгица
Наставник страног језика
212 - Други спрат
75 Мрвић др Татјана
Професор струковних студија
140 - Први спрат
76 Новаковић др Јасмина
Професор струковних студија
253 - Други спрат
77 Одаловић др Томо
Професор струковних студија
208 - Други спрат
78 Павловић др Милош
Професор струковних студија
236 - Други међуспрат
79 Паспаљ др Миодраг
Професор струковних студија
241 - Други међуспрат
80 Пашић мр Радомир
Предавач
325 - Трећи спрат
81 Петковић др Здравка
Професор струковних студија
314 - Трећи спрат
82 Покрајац Адам
Сарадник у настави
305 - Трећи спрат
83 Пушара др Милорад
Професор струковних студија
213 - Други спрат
84 Пушара др Небојша
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
85 Раденковић др Данијела
Професор струковних студија
325 - Трећи спрат
86 Радић др Бојан
Професор струковних студија
241 - Други међуспрат
87 Радовановић др Биљана
Професор струковних студија
210 - Други спрат
88 Радуловић Јована
Асистент
137 - Први спрат
89 Радуновић др Слађана
Професор струковних студија
335 - Трећи спрат
90 Ратковић Абрамовић др Мирјана
Професор струковних студија
312 - Трећи спрат
91 Рашевић Милица
Сарадник у настави
236 - Други међуспрат
92 Самарџић др Миле
Професор струковних студија
216 - Други спрат
93 Станковић др Александар
Професор струковних студија
314 - Трећи спрат
94 Стојановић др Александар
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
95 Стојановић Иван
Асистент
202 - Други спрат
96 Стојковић др Александра
Професор струковних студија
315 - Трећи спрат
97 Стојменовић Гордана
Асистент
140 - Први спрат
98 Трнинић Анастасија
Сарадник у настави
305 - Трећи спрат
99 Ћендић др Бојана
Професор струковних студија
309 - Трећи спрат
100 Урош др Тамара
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
101 Чавић др Бојана
Професор струковних студија
235 - Други међуспрат