Наставно особље

Рб. Име и презиме Мејл Кабинет
1 Антић др Зорана
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
2 Анџић др Слободан
Професор струковних студија
310 - Трећи спрат
3 Аритоновић др Горан
Професор струковних студија
211 - Други спрат
4 Белошевић Сања
Асистент
237 - Други међуспрат
5 Бјелић др Милан
Професор струковних студија
233 - Други међуспрат
6 Богетић др Срђан
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
7 Борота Тишма др Анкица
Професор струковних студија
214 - Други спрат
8 Бранковић др Милица
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
9 Бубања Ива
Асистент
237 - Други међуспрат
10 Булатовић Петар
Асистент
202 - Други спрат
11 Булатовић др Иван
Професор струковних студија
325 - Трећи спрат
12 Васић др Никола
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
13 Видас Бубања др Маријана
Професор струковних студија
238 - Други међуспрат
14 Вранић Петковић др Ивана
Професор струковних студија
239 - Други међуспрат
15 Врцељ Каћански др Весна
Професор струковних студија
234 - Други међуспрат
16 Вујанић др Ивана
Професор струковних студија
310 - Трећи спрат
17 Вујановић Никола
Асистент
203 - Други спрат
18 Вујичић др Софија
Професор струковних студија
305a - Трећи спрат
19 Вукмировић др Јованка
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
20 Вукмировић др Александра
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
21 Вукчевић Вања
Предавач
210 - Други спрат
22 Вулетић Ђурић др Јулијана
Професор струковних студија
216 - Други спрат
23 Вучичевић др Марко
Професор струковних студија
215 - Други спрат
24 Глигорић др Чедомир
Професор струковних студија
211 - Други спрат
25 Грдинић Владимир
Асистент
137 - Први спрат
26 Дабетић др Славица
Професор струковних студија
234 - Други међуспрат
27 Дабетић Ђорђе
Асистент
208 - Други спрат
28 Даутовски др Иса
Предавач ван радног односа
29 Деретић др Неђељко
Професор струковних студија
308 - Трећи спрат
30 Деретић др Немања
Професор струковних студија
138 - Први спрат
31 Димитријевић др Бојан
Професор струковних студија
308 - Трећи спрат
32 Димитров др Филип
Предавач
216 - Други спрат
33 Дишевић Мирјана
Наставник страног језика
252 - Други спрат
34 Докнић др Невена
Професор струковних студија
309 - Трећи спрат
35 Драговић др Кристина
Професор струковних студија
36 Ђурић др Звездан
Професор струковних студија
212 - Други спрат
37 Ђурић др Александра
Професор струковних студија
239 - Други међуспрат
38 Ђурица др Маја
Професор струковних студија
234 - Други спрат
39 Ђурица др Нина
Професор струковних студија
333 - Трећи спрат
40 Ђуровић др Ђуро
Професор струковних студија
241 - Други међуспрат
41 Ђуровић др Слободан
Професор струковних студија
334 - Трећи спрат
42 Ерић др Ивана
Професор струковних студија
215 - Други спрат
43 Живковић Недељка
Предавач
239 - Други међуспрат
44 Зекавица др Ана
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
45 Ивановић др Милка
Професор струковних студија
209 - Други спрат
46 Јаковљевић Марија
Асистент
110 - Први спрат
333 - Трећи спрат
47 Јеринић др Драган
Професор струковних студија
208 - Други спрат
48 Јовановић др Радица
Професор струковних студија
312 - Трећи спрат
49 Јокановић мр Весна
Наставник страног језика
325 - Трећи спрат
50 Кабиљо Милош
Асистент
305 - Трећи спрат
51 Кажанегра Величковић Ана
Наставник страног језика
335 - Трећи спрат
52 Карић др Душица
Професор струковних студија
305a - Трећи спрат
53 Качар др Мира
Професор струковних студија
238 - Други међуспрат
54 Килибарда др Веда
Професор струковних студија
214 - Други спрат
55 Кисић Зајченко мр Светлана
Предавач
311 - Трећи спрат
56 Лекић др Снежана
Професор струковних студија
209 - Други спрат
57 Лекић Немања
Асистент
333 - Трећи спрат
58 Лончар Арсен
Предавач ван радног односа
305 - Трећи спрат
59 Лутовац др Милош
Професор струковних студија
215 - Други спрат
60 Љубичић др Душан
Професор струковних студија
311 - Трећи спрат
61 Малешевић др Љиљана
Професор струковних студија
312 - Трећи спрат
62 Мандић др Славица
Професор струковних студија
236 - Други међуспрат
63 Мандић др Иван
Професор струковних студија
213 - Други спрат
64 Мандић Ивковић Ана
Наставник страног језика
214 - Други спрат
65 Марић Весна
Асистент
315 - Трећи спрат
66 Марковић др Татјана
Професор струковних студија
212 - Други спрат
67 Марковић др Душан
Професор струковних студија
301 - Трећи спрат
68 Марковић др Сузана
Професор струковних студија
235 - Други међуспрат
69 Марковић Светлана
Асистент
335 - Трећи спрат
70 Матић др Раде
Професор струковних студија
301 - Трећи спрат
71 Матић Тамара
Предавач
210 - Други спрат
72 Микић др Анђела
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
73 Миладиновић др Весна
Професор струковних студија
213 - Други спрат
74 Милановић Тијана
Предавач
314 - Трећи спрат
75 Милинковић Ирена
Предавач ван радног односа
76 Милојевић др Соња
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
77 Мирковић др Валентина
Професор струковних студија
210 - Други спрат
78 Мирковић Драгица
Наставник страног језика
212 - Други спрат
79 Мрвић др Татјана
Професор струковних студија
140 - Први спрат
80 Новаковић др Јасмина
Професор струковних студија
253 - Други спрат
81 Одаловић др Томо
Професор струковних студија
208 - Други спрат
82 Павловић др Милош
Професор струковних студија
236 - Други међуспрат
83 Паспаљ др Миодраг
Професор струковних студија
241 - Други међуспрат
84 Пашић мр Радомир
Предавач
325 - Трећи спрат
85 Петковић др Здравка
Професор струковних студија
314 - Трећи спрат
86 Покрајац Адам
Сарадник у настави
305 - Трећи спрат
87 Пушара др Милорад
Професор струковних студија
213 - Други спрат
88 Пушара др Небојша
Професор струковних студија
240 - Други међуспрат
89 Раденковић др Данијела
Професор струковних студија
325 - Трећи спрат
90 Радић др Бојан
Професор струковних студија
241 - Други међуспрат
91 Радовановић др Биљана
Професор струковних студија
210 - Други спрат
92 Радуловић Јована
Асистент
137 - Први спрат
93 Радуновић др Слађана
Професор струковних студија
335 - Трећи спрат
94 Ратковић Абрамовић др Мирјана
Професор струковних студија
312 - Трећи спрат
95 Рашевић Милица
Сарадник у настави
96 Самарџић др Миле
Професор струковних студија
216 - Други спрат
97 Станковић др Александар
Професор струковних студија
314 - Трећи спрат
98 Стојановић др Александар
Професор струковних студија
328 - Трећи спрат
99 Стојановић Иван
Асистент
202 - Други спрат
100 Стојковић др Александра
Професор струковних студија
315 - Трећи спрат
101 Стојменовић Гордана
Асистент
140 - Први спрат
102 Трнинић Анастасија
Сарадник у настави
305 - Трећи спрат
103 Ћендић др Бојана
Професор струковних студија
309 - Трећи спрат
104 Урош др Тамара
Професор струковних студија
313 - Трећи спрат
105 Цвијић Родић др Јана
Професор струковних студија
203b - Други спрат
106 Чавић др Бојана
Професор струковних студија
235 - Други међуспрат