Управљачко рачуноводство (case study)

Финансије, рачуноводство и банкарство (2012. год.)