Савет академије

Председник Савета

Представници оснивача

  • проф. др Слободан Стаменковић
  • проф. др Александар Живковић
  • проф. др Бранко Бјелић
  • доц. др Александар Стефоски
  • Верољуб Цветковић
  • Владислав Гладовић

Представници наставног особља

Представници ненаставног особља

Представници студената