Centar za istraživanje, razvoj i karijerno vođenje

Centar za istraživanje, razvoj i karijerno vođenje ima za cilj da kroz različite vidove vannastavnih aktivnosti, omogući studentima Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd sticanje znanja, veština i iskustva neophodnih za razvoj individualnih karijera, odnosno da ih što bolje pripremi za prelazak na sledeći nivo razvoja karijere, nakon diplomiranja (zaposlenje ili nastavak studija). 

Ciljevi:

  • Konceptualizacija, promocija i kreiranje inovativnih modela za razvoj karijere.
  • Razvoj „poslovnih veština“ (eng. business skills) kod studenata Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd, kao i kod zainteresovanih eksternih polaznika.
  • Efikasnije zapošljavanje i konkurentnost na tržištu rada studenata Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd i zainteresovanih eksternih polaznika.
  • Osnaživanje i unapređenje sistema strukovnog obrazovanja kroz povezivanje i saradnju sa kompanijama.

 

Rukovodilac Centara za istraživanje, razvoj i karijerno vođenje

  • dr Nina Đurica
    Kontakt: nina.djurica@bpa.edu.rs