Centar za kvalitet nastave i akreditaciju

Proces kvaliteta nastave i akreditacije sprovodi Centar za kvalitet nastave i akreditaciju kao unutraĆĄnja organizaciona jedinica bez svojstva pravnog lica.

Rukovodilac Centra za kvalitet nastave i akreditaciju