Akta škole

Rb. Naziv dokumenta Br. dokumenta Datum Dokument
1 Odluka o izmenama i dopunama Statuta Akademije poslovnih strukovnih studija акт-002 6.5.2019.
2 Statut Akademije poslovnih strukovnih studija акт-001 24.12.2018.