Veća katedri

Veće katedre za informacione sisteme i tehnologije

Rukovodilac veća katedre

Veće katedre za matematiku i statistiku

Rukovodilac veća katedre

Veće katedre za primenjenu ekonomiju

Rukovodilac veća katedre

Veće katedre za marketing i trgovinu

Rukovodilac veća katedre

Veće katedre za menadžment

Rukovodilac veća katedre

Veće katedre za strane jezike

Rukovodilac veća katedre

Veće katedre za društvene nauke i pravo

Rukovodilac veća katedre