Međunarodna saradnja

U cilju uključivanja u moderne tokove obrazovanja i ojačavanja svog profila kao internacionalno orijentisane i posvećene ustanove, Akademija poslovnih strukovnih studija radi na unapređenju međunarodne saradnje i kontinuiranom razvoju na polju međunarodnog angažovanja, kako bi obezbedila inoviranje i modernizaciju nastavnih procesa i studijskih programa, a svoje studente pripremila za uspešno funkcionicanje i rad u globalizovanoj okolini, pružajući internacionalnu i interkulturalnu perspektivu.

Vizija Akademija poslovnih strukovnih studija se bazira na ideji da svoj edukativni sistem poboljšava primenjujući visoki profesionalizam i najviše etičke principe, usklađujući studijske programe sa dinamičnim potrebama iz okruženja, Evrope i sveta. Cilj nam je da održimo kontinuitet i dalje razvijamo međunarodnu saradnju, kako bismo upoređivali i u skladu sa našim mogućnostima, implementirali u rad akademije sistem kvaliteta razvijenih prosvetnih sistema i zemalja sa najboljom obrazovnom praksom.

Naročito pažnja posvećena je održavanju i unapređenju dualnog obrazovanja, odnosno povezivanju teorije i prakse, što naše studente izdvaja na tržištu rada. U okviru programa međunarodne saradnje, Akademija poslovnih strukovnih studija će obnoviti potpisane ugovore koja Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija ima sa univerzitetima iz Evrope, Kine, Rusije, Kanade i Azerbejdžana, gde postoji mogućnost nastavka studija za aktivne i diplomirane studente Akademije poslovnih strukovnih studija. Istovremeno, Akademija poslovnih strukovnih studija će raditi na pronalaženju novih visokoškolskih ustanova i sa njima zaključiti nove ugovore.

Rukovodilac za međunarodnu saradnju i saradnju sa univerzitetima

  • dr Jana Cvijić Rodić
    Kontakt: jana.cvijic@bpa.edu.rs