Savet akademije

Predsednik saveta

Predstavnici osnivača

  • prof. dr Slobodan Stamenković
  • prof. dr Aleksandar Živković
  • prof. dr Branko Bjelić
  • doc. dr Aleksandar Stefoski
  • Veroljub Cvetković
  • Vladislav Gladović

Predstavnici nastavnog osoblja

Predstavnici nenastavnog osoblja

Predstavnici studenata