Center for International cooperation

Centar za međunarodnu saradnju prati realizaciju međunarodne saradnje Akademije sa drugim visokoškolskim institucijama u zemlji i inostranstvu i drugim subjektima. Centar se bavi i razvojem međunarodnih aktivnosti Akademije u oblasti nastave, naučno-istraživačkog i stručnog rada i rada na međunarodnim projektima sa posebnim fokusom na međunarodne projekte za unapređenje nastavnog procesa i mobilnosti. Centar organizuje usavršavanje studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u inostranstvu i prati međunarodne razmene (mobilnost) studenata koja se sprovodi na Akademiji.

 

Manager

  • Tatjana Marković PhD
    Contact: tatjana.markovic@bpa.edu.rs

Coordinator

  • Vesna Jokanović
    Contact: vesna.jokanovic@bpa.edu.rs