Center for Development, Quality and Projects

Centar za razvoj, kvalitet i projekte bavi se praćenjem opšteg i društvenog razvoja sa posebnim osvrtom na razvoj visokog školstva u cilju usavršavanja i unapređivanja delatnosti Akademije. Centar sprovodi primenu sistema kvaliteta u Akademiji i koordinira rad na internim i eksternim projektima Akademije koji se realizuju radi poboljšanje organizacije i efikasnosti rada Akademije.

Manager

  • Zorana Antić, PhD, prof. v. s.
    Contact: zorana.antic@bpa.edu.rs