Communication

Moć verbalne i neverbalne komunikacije

Obuka je namenjena studentima, nezaposlenima, kao i zaposlenima u privredi i javnom sektoru.

Veštine i umetnost komuniciranja se uče. Postoji vrlo mali broj sjajnih komunikatora po rođenju. Ako gledamo nekog briljantnog medijskog komunikatora i samo mu se divimo i ne razmišljamo o satima i satima koje je utrošio na vežbanje, verovatno ne bismo ni poverovali kada bi nam pričao koliko je uvežbavao glas, koliko se mučio sa javnim nastupom, kontrolisao osećanja, trešenje ruku, koliko je puta menjao svoj govor i na kraju ga učio napamet. Uspešan komunikator mora konstantno da radi na sebi. Stoga, jedan od ciljeva ove obuke je da polaznike stimuliše da rade na razvoju kako verbalnih tako i neverbalnih veština.

Mogućnost različitog reagovanja na isti komunikološki stimulans čini neke ljude fleksibilnim. Jedno od pravila teorije sistema kaže, da postoji verovatnoća da će onaj element sistema koji ima najveći stepen fleksibilnosti u njemu, verovatno kontrolisati ceo sistem. Cilj ove obuke je da se polaznici podstaknu da uvide mogućnost da upravo oni budu taj fleksibilni element u procesu komunikacije.

Porastom svesnosti polaznika i unapređenjem znanja i veština iz neverbalne i verbalne komunikacije, dolazi do porasta samopouzdanja, jasnog formulisanja ciljeva, lakšeg i dubljeg uspostavljanja odnosa sa drugima, što direktno može uticati na postizanje uspeha u svim oblastima života. Na indirektan način, polaznik širi pozitivan uticaj na ljude iz bliže okoline i vodi kvalitetniji život.

 

Courses duration 1 day
Exam
Certification Yes
Courses price

5.000,00 rsd

Academy students get a 50% discount on this course.

You can apply for this course in person, at Office 304 of the Academy, or via the following form.

Course application

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br.872018), dajem Rukovaocu podacima - Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, sa sedištem u Beogradu, Kraljice Marije 73, PIB 111302583, saglasnost da obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl-adresu.