Business correspondence for bigenners

Poslovna korespodencija za početnike – kako napisati biografiju, motivaciono pismo i kako se pripremiti za razgovor za posao

Obuka je namenjena studentima, nezaposlenima, kao i zaposlenima koji žele da započnu novo radno iskustvo.

Prvog dana obuke, polaznici koji treba da započnu svoju poslovnu karijeru će naučiti kako da ispravno napišu biografiju, ili CV, zatim motivaciono pismo i da sastave profesionalni imejl. Upoznaće se sa terminom digitalne poslovne korespodencije i savladaće kako se uspešno komunicira sa poslodavcima u onlajn sferi.

Drugog dana obuke, polaznici će savladati veštine predstavljanja informacija iz CV koje su ključne kod donošenja odluke o odabiru kandidata, imajući u vidu da je pozitivan utisak na razgovoru za posao od presudne važnosti za ostvarivanje cilja i započinjanje novog radnog iskustva na poslovima za koje je kandidat aplicirao.

Cilj obuke je da polaznici demistifikuju ulogu regrutera, redukuju stres u situacijama koje su mentalno i psihološki zahtevne i prepoznaju prostor za unapređenje, dobiju preporuke za korekciju, razviju kompetencije i kvalitetno se pripreme za intervju za posao.

 

Courses duration 2 day
Exam
Certification Yes
Courses price

7.000,00 rsd

Academy students get a 50% discount on this course.

You can apply for this course in person, at Office 304 of the Academy, or via the following form.

Course application

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br.872018), dajem Rukovaocu podacima - Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, sa sedištem u Beogradu, Kraljice Marije 73, PIB 111302583, saglasnost da obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl-adresu.