Social network

Obuka je namenjena studentima, nezaposlenima, kao i zaposlenima u privredi i javnom sektoru.

Polaznici se upoznaju sa radom društvenih mreža, načinom na koji se pravi sadržaj namenjen društvenim mrežama, kao i načinom na koji se on plasira u onlajn sferu da bi se postigao željeni cilj. Obuka obuhvata i tematske celine koje su u vezi sa obradom sadržaja na konkretnim društvenim mrežama, upoznavanje sa pomoćnim aplikacijama, trendovima u oblasti društvenih mreža i smer u kojem će se dalje ovaj sektor razvijati.

Osnovne teme koje se obrađuju: internet i društvene mreže u svetu i Srbiji, plasiranje sadržaja na društvene mreže, promocija na društvenim mrežama, merenje postignutih rezulatata promocije, saveti i primeri iz prakse.

Cilj obuke je da polaznici nauče kako da kreiraju sadržaj za društvene mreže i kako da sadržaji koji se plasiraju u digitalnu sferu postignu cilj koji je prethodno ustanovljen od strane poslovne organizacije.

 

Courses duration 1 day
Exam
Certification Yes
Courses price

7.500,00 rsd

Academy students get a 50% discount on this course.

You can apply for this course in person, at Office 304 of the Academy, or via the following form.

Course application

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br.872018), dajem Rukovaocu podacima - Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, sa sedištem u Beogradu, Kraljice Marije 73, PIB 111302583, saglasnost da obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl-adresu.