German courses and examination

Sve informacije u vezi sa kursevima nemačkog jezika i testiranjima možete dobiti pozivom na broj 065/20-468-12!