Forenzika u praksi

Forenzika u praksi – pravno-ekonomski, bezbednosni i informatički aspekt

Obuka je namenjena studentima, nezaposlenima, kao i zaposlenima u privredi i javnom sektoru. U današnjem konkurentnom i brzorazvijajućem profesionalnom okruženju, postoji   velika   potreba   za   za   prepoznavanjem   profesionalnih   prevara, kriminala i lažnog predstavljanja finansijskih izveštaja, što je ključno za napredak i uspeh mnogih organizacija i preduzeća.  Pored toga, mnoge organizacije izbegavaju plaćanje poreza, vrše zloupotrebu javnih sredstava i javnih nabavki, gde forenzika ima veoma bitnu ulogu.  Savremene profitno orijentisane organizacije bi trebalo da odgovore i na pitanje sajber bezbednosti, koja se tretira kao deo poslovne kulture. Tako da digitalna forenzika dolazi sve više do izražaja.  I na kraju veoma važnu ulogu ima policija i tužilaštvo kod otkrivanja i procesuiranja krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala.  Sva pomenuta pitanja biće obrađena po modulima u okviru ove obuke. Ciljevi obuke su: Savladavanje pravno-ekonomskog okvira za prepoznavanje ekonomskog kriminala, pranja novca i poreske utaje.  Osposobljavanje   za   prepoznavanje   prevarnih   radnji   u   finansijskim izveštajima. Sagledavanje rizika u malim i srednjim preduzećima.  Sticanje   i   unapređenje   veština   u   održavanju   i   zaštiti   IT infrastrukture.  Unapređenje   veština   u   smanjenju   rizika   i   efikasnom   upravljanju kontinuitetom poslovanja. Sticanje veština u oblasti korporativne bezbednosti. 

Courses duration 5 dana
Exam Yes
Certification Yes
Courses price 12.000,00 rsd

Academy students get a 50% discount on this course.

You can apply for this course in person, at Office 304 of the Academy, or via the following form.

Course application

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br.872018), dajem Rukovaocu podacima - Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, sa sedištem u Beogradu, Kraljice Marije 73, PIB 111302583, saglasnost da obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl-adresu.