Практични колоквијум из предмета РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ код Анте Фрањића (Душан Љубичић) одржаће се 26.9.2022. у 10:00 у С3 у сутерену

Положен практични колоквијум је предиспитна обавеза за предмет Рачунарске мреже и студент који нема положен колоквијум нема право полагања испита

This event is related to: