Резултати првог модула из предмета Пореско књиговодство и евиденција, др Здравка Петковић