СП Информациони системи и технологије - Графички дизајн - Октобарски рок