Упис оцена на основу предиспитних активности у јунском испитном року код др Јасмине Новаковић