Colloquium

Поштовани студенти,

Путем линкова који су наведени у наставку, можете приступити online полагању једног колоквијума по избору из предмета Менаџмент квалитета туристичких услуга.

Први колоквијум обухвата прва четири поглавља уџбеника (Менаџмент квалитета туристичких услуга, аутор Зорана Антић) и чини га 10 отворених питања и додатно, бонус питање. Свако питање носи 2 поена. Потребно је освојити најмање 10 поена.

Други колоквијум обухвата друга четири поглавља (5 – 8) уџбеника (Менаџмент квалитета туристичких услуга, аутор Зорана Антић) и чини га 10 отворених питања и додатно, бонус питање. Свако питање носи 2 поена. Потребно је освојити најмање 10 поена.

На питања треба одговорити у пар реченица.

Водите рачуна о времену које имате на располагању за одговарање, а које износи 45 минута. У 17,45 часова линк ће постати недоступан и тестирање се завршава.

Резултати колоквијума ће бити објављени на сајту Академије.

Линк за поновљени први колоквијум:

https://forms.gle/xKqSSiRXtG1vjx8g8

Линк за поновљени други колоквијум:

https://forms.gle/bcKGXtkDZyLGDQRTA

This event is related to: