Надокнада предавања из предмета Правне основе информационих система код др Марије Јаковљевић