Предавања за 23.03. из предмета Међународно финансијско пословање-Маријана Видас-Бубања

Наставна јединица за 23.03 под насловом Појам и мерење страних директних инвестиција из предмета Међународно финансијско пословање налази се на сајту Академије у секцији предмета.

Предметни професор

Маријана Видас-Бубања

This event is related to: