ПРИЈАВА ИСПИТА И ПРАКТИКУМА (CASE STUDY) НА ОСНОВНИМ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ И МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА ЗА ДЕЦЕМБАР (ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК)