Пријавно-бодовно прелиминарна ранг листа студената (за мушкарце) по школском и материјалном услову који конкуришу за смештај у установу Студентски центар Београд