Резултати првог колокијума из наставних предмета Јавне финансије и Финансирање јавне управе код професорке Биљане Радовановић