Резултати првог колоквијума из МАТЕМАТИКЕ, предметни наставник др Славица Дабетић