Заштита информационих система: резултати теоријског дела