Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

Obuka je namenjena studentima, nezaposlenima, kao i zaposlenima u privredi
i javnom sektoru.


Nije dovoljno imati odličnu ideju, profitabilan i praktičan savet. Nije
dovoljno imati ni najkvalitetniji proizvod. Sve to je potrebno “oživeti” u
praksi i to tako da se realizuje u najkraćem vremenskom roku i sa što manjim
ulaganjima. Da bi neki projekat zaista bio uspešno realizovan, neophodno je
da njim upravljaju osobe koje su obučene za to. 


U svakoj oblasti poslovanja, sposobnost vođenja projekata omogućava veću
zaradu, veći autoritet, višu radnu poziciju. Zato su ljudi koji vladaju ovim
znanjima vrlo cenjeni i dobro plaćeni. Od velikih poduhvata, kao što je
izgradnja   fabrika   i   pogona,   uvođenje   novih   tehnologija,   organizacija
kulturnih i sportskih događaja, pa sve do manjih poput razvoja novih usluga i
proizvoda, izrada biznis plana, snimanje reklama... – sve to spada u posao
upravljanja projektima.


Cilj   obuke   je   ovladavanje   veštinama   koje   su   potrebne   za   samostalno
upravljanje   projektima.     Polaznici   obuke   će   se   upoznati   sa:   osnovnim
pojmovima   upravljanja   projektima;   planiranjem   resursa   i   realizacijom
projekta; kontrolom i verifikacijom uspešnosti projekta; razmenom znanja i
iskustva iz različitih projekata. Ova obuka pruža teorijsko i praktično
osposobljavanje   polaznika   za   rad   u   alatu   za   upravljanje   projektima   -
Microsoft Project.

Courses duration 3 dana
Exam
Certification Yes
Courses price 9.000 RSD

Academy students get a 50% discount on this course.

You can apply for this course in person, at Office 304 of the Academy, or via the following form.

Course application

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br.872018), dajem Rukovaocu podacima - Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, sa sedištem u Beogradu, Kraljice Marije 73, PIB 111302583, saglasnost da obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl-adresu.