Алумни

О АЛУМНИ АСОЦИЈАЦИЈИ 

БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ СТУДИЈА


Алумни асоцијација представља удружење дипломираних студената, а формирана је у циљу пословног умрежавања, промовисања могућности усавршавања кроз организовање специјализованих курсева, као и могућности наставка школовања на специјалистичким и мастер студијама. 
Ова Асоцијација тежи да свим садашњим и бившим студентима Београдске академије пословних и уметничких студија, без обзира на сферу интересовања, омогући да размењују искуства кроз различите програме, догађаје и друге видове међусобне комуникације, како би на тај начин остали у контакту и били укључени у дешавања на овој угледној институцији. 
Алумни асоцијација представља неисцрпни потенцијал за све видове сарадње, а посебно за повезивање Академије са привредним субјектима, где су њени дипломирами студенти запослени, а ради даљег развоја, како саме установе, тако и  стручне праксе. 
Кроз овај вид организације, дипломирани студенти Београдске академије пословних и уметничких студија добиће прилику да учествују у развоју институције на којој су се школовали, те ће бити у прилици да својим знањем и искуством  помогну функционисање ове важне организације.
Алумни асоцијација Београдске академије пословних и уметничких студија усмерена је ка информисању, интеграцији и развоју услуга за своје чланове. Постојање ове организације подразумева активности које ће:

  • Поспешити развој сарадње Академије са привредним субјектима у којима су ангажовани њени бивши студенти.
  • Мотивисати чланове Алумни асоцијације у контексту подстицања научно-стручних активности.
  • Подстаћи учешће у међународној научној и стручној размени и успоставити релација са алумни клубовима из земље и региона.
  • Помоћи у афирмацији друштвене улоге високог образовања, високообразованих кадрова, образовних профила из области који се изучавају на основним, специјалистичким и мастер студијама ове Академије.

 ЧЛАНСТВО У АЛУМНИ АСОЦИЈАЦИЈИ

  • Чланство у Алумни асоцијацији је бесплатно.
  • Сваки члан Алумни асоцијације добија персонализовану чланску картицу уз коју ће бити омогућено бесплатно коришћење библиотеке Академије, уџбеника, као и услуге рачунарског  центра.
  • Сви редовни чланови Алумни асоцијације биће уједно и чланови скупштине Алумни асоцијације.
  • Истакнутим појединцима међу члановима Алумни асоцијације, биће понуђена заслужена места у будућим формираним органима асоцијације.