Библиотека

Библиотека је основана 1956. године, као чланица Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, регистрована је 1997. године.

Намењена је првенствено студентима, професорима и запосленима у школи. Фонд библиотеке сачињава у великом броју научна, стручна и уџбеничка публикација а у мањем  броју наслови из опште културе. Богат избор домаће и стране литературе омогућава корисницима истраживање из различитих економских и информатичких области.

Пратећи и проучавајући потребе и услове у библиотечкој делатности фонд библиотеке се непрекидно допуњава куповином најновијих наслова и садржи преко 13.000 наслова.

Библиотека је смештена на трећем спрату академије, а поседује и мирну читаоницу са 80 места коју могу да користе искључиво наши студенти.

Пријем студената:

  • 09-15 часова

Радно време читаонице је од 08 до 16 часова.

Библиотекар

  • Милица Николић
    Бојана Шаљић
    Контакт: 3042-327