Часопис Весник

„Весник“ часопис за теорију и праксу друштвено хуманистичких наука, је наставно научна публикација Академије пословних струковних студија, покренута 2013. Часопис излази полугодишње, у часопису се објављују научни и стручни радови, чланци, текстови и анализе наших професора, сарадника и истакнутих стручњака из земље и иностранства.

Издавач

За издавача

Уредници часописа

Секретар

Маркетинг

Техничка припрема

Уређивачки одбор

Чланови међународног редакцијског одбора

 • Радован Пејановић, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду
 • Борче Давидовски, Правни факултет Универзитета у Скопљу
 • Срећко Милачић, Економски факултет Универзитета у Приштини
 • Зоран Арађеловић, Економски факултет Универзитета у Нишу
 • Ж. Т. Тошенко, Институт за социологију Руске академије наука
 • Јоаким Вебер, Универзитет кооперативних студија Баден-Виртемберг, Штутгарта
 • Корнелија Мрњаус, Филозофски факултет, Свеучилиште у Ријеци
 • Наталија Клеменчић, Економска школа Мурска Собота
 • Јоже Крањц, Виша струковна школа Брежице
 • Зинаида Голенко, Институт за социологију Руске академије наука
 • Миленко Крећа, Правни факултет Универзитета у Београду
 • Милан Палевић, Правни факултет у Крагујевцу
 • Јованка Вукмировић, Академија пословних струковних студија - Одсек Београд