Центар за развој, квалитет и пројекте

Центар за развој, квалитет и пројекте бави се праћењем општег и друштвеног развоја са посебним освртом на развој високог школства у циљу усавршавања и унапређивања делатности Академије. Центар спроводи примену система квалитета у Академији и координира рад на интерним и екстерним пројектима Академије који се реализују ради побољшање организације и ефикасности рада Академије.

Руководилац

  • др Зорана Антић, проф. с. с.
    Контакт: zorana.antic@bpa.edu.rs