Центар за развој, квалитет и пројекте

Центар за развој, квалитет и пројекте бави се праћењем општег и друштвеног развоја са посебним освртом на развој високог школства у циљу усавршавања и унапређивања делатности Академије. Центар спроводи примену система квалитета у Академији и координира рад на интерним и екстерним пројектима Академије који се реализују ради побољшање организације и ефикасности рада Академије.

Развој

Успешност и развој пословања захтева перманентну наизменичну праксу образовања и обучавања. Образовање је стицање и стално иновирање ширег знања из примењених научних дисциплина и успешне пословне праксе. За разлику од образовања, обука је стицање нових практичних знања и вештина потребних за рад, руковођење, управљање и организационо понашање.  Индивидуално учење је стицање знања, вештина и правила понашања појединца, а када индивидуално учење резултира променом ставова, вредности, начина гледања на ствари, говоримо о индивидуалном развоју.

Центар за развој, квалитет и пројекте реализује обуке из различитих области.

Обуке из области пословних вештина реализују се током целе године, по формирању група. Уколико се не пријави потребан број полазника, пријаве остају важеће за наредни циклус обука.

Детаљније о терминима пријаве и почетку одржавања циклуса обука, погледајте овде.

Академија у својој понуди има следеће обуке пословних вештина:

Уколико на овој листи нисте нашли обуку која вас интересује, можете приложити захтев за реализацију обуке кликом на следеће дугме.

Пројекти

Пројекте могу иницирати запослени Академије и екстерни корисници, покретањем Захтева за одобравање пројекта и одабиром одговарајуће опције за Врсту пројекта.

Руководилац

  • др Зорана Антић, проф. с. с.
    Контакт: zorana.antic@bpa.edu.rs