ECDL обука

ECDL (European Computer Driving Licence) Међународни стандард информатичке писмености

Обука је намењена студентима, незапосленима, запосленима и свима који желе да усаврше или сертификују информатичку компетентност.

ECDL (European Computer Driving Licence) је међународни стандард којим се на нивоу ЕУ и целог света дефинише јединствен оквир информатичке писмености (информатичко знање и вештине) крајњих корисника рачунара. ECDL сертификат потврђује потпуну компетентност за коришћење персоналног рачунара и основних програмских апликација у свакодневном раду.

ECDL сертификат је потребан свима који желе ефикасније да обављају свакодневне послове, траже запослење или желе даљи напредак у каријери у приватном или јавном сектору. Као такав намењен је студентима, руководиоцима и запосленима у приватном и јавном сектору. ECDL сертификациони програм је усклађен са потребама тржишта рада и технолошким напретком, међународно је признат и заснован на примени високих стандарда у области информатичке писмености.

ОСНОВНИ НИВО – обухвата четири модула (Windows, Word, Excel и Интернет) у трајању од четири недеље. После одслушаног модула, полаже се испит. Након свих положених испита (модула), додељује се сертификат. Литература је обезбеђена. Настава се реализује у просторијама Академије - што је предност, имајући у виду да је већина доступних ECDL курсева организована онлајн.

За све додатне информације у вези са ECDL обуком, упутите имејл на zoran.davidovac@bpa.edu.rs

 

Трајање обуке: 4 недеље
Испит Да
Сертификат Да
Цена обуке

24.000,00 рсд

Студенти Академије остварују 50% попуста на ову обуку.

За ову обуку можете се пријавити лично, у канцеларији 304 Академије, или путем следеће форме.

Пријава за обуку

На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр.872018), дајем Руковаоцу подацима - Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, са седиштем у Београду, Краљице Марије 73, ПИБ 111302583, сагласност да обрађује следеће податке о личности: име и презиме, број телефона, имејл-адресу.