Акредитација

Рб. Назив документа Бр. документа Датум
1 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Јавна управа 612-00-00058/9/2022-03 1.11.2022.
2 Уверење о акредитацији студијског програма ССС Рачуноводство, контрола и ревизија 612-00-00354/13/2019-03 19.1.2021.
3 Уверење о акредитацији студијског програма ССС Јавна управа, порески и царински системи 612-00-00128/13/2020-03 19.1.2021.
4 Уверење о акредитацији МСС Информациони системи 612-00-00225/10/2118-03 21.10.2020.
5 Уверење о акредитацији МСС Јавна управа 612-00-00158/12/2118-03 28.9.2020.
6 Одлука Владе Републике Србије о оснивању Академије пословних струковних студија Београд 05 број 02-02-7447/2018 2.8.2018.
7 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Менаџмент 612-00-00831/2017-06 10.11.2017.
8 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Маркетинг и трговина 612-00-00831/2017-06 10.11.2017.
9 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Финансије, рачуноводство и банкарство 612-00-00831/2017-06 29.9.2017.
10 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Порези и царине 612-00-00831/2017-06 29.9.2017.
11 Уверење о акредитацији МСС Пословна економија 612-00-00832/2017-06 16.6.2017.
12 Уверење о акредитацији студијског програма ССС Јавна управа, порески и царински системи 612-00-00833/2017-06 16.6.2017.
13 Уверење о акредитацији студијског програма ССС Рачуноводство, контрола и ревизија 612-00-00833/2017-06 16.6.2017.
14 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Информациони системи и технологије 612-00-00833/2017-06 19.5.2017.
15 Акредитованa високошколскa јединицa ван седишта, без својства правног лица Нова Варош 612-00-00160/2015-04 19.6.2015.
16 Акредитованa високошколскa јединицa ван седишта, без својства правног лица Чачак 612-00-00265/2015-04 5.6.2015.
17 Акредитованa високошколскa јединицa ван седишта, без својства правног лица Сремска Митровица 612-00-0023/2015-04 20.3.2015.
18 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Менаџмент туризма 612-00-00965/2014-04 4.7.2014.
19 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Јавна управа 612-00-00965/2014-04 4.7.2014.