Акредитација

Рб. Назив документа Бр. документа Датум
1 Уверење о акредитацији МСС Информациони системи 612-00-00225/10/2118-03 20.10.2020.
2 Уверење о акредитацији МСС Јавна управа 612-00-00158/12/2118-03 27.9.2020.
3 Дозвола за рад Академије пословних струковних студија

Министартство просвете, науке и технолошког развоја  на основу Одлуке Владе Републике Србије (05 број 02-02-7447/2018 од 2.8.2018. год.) издало је Академији пословних струковних студија Дозволу за рад под бројем 612-00-2858/2018-06 од 26.12.2018. године.

612-00-2858/2018-06 26.12.2018.
4 Одлука Владе Републике Србије о оснивању Академије пословних струковних студија Београд 05 број 02-02-7447/2018 2.8.2018.
5 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Маркетинг и трговина 612-00-00831/2017-06 10.11.2017.
6 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Менаџмент 612-00-00831/2017-06 10.11.2017.
7 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Финансије, рачуноводство и банкарство 612-00-00831/2017-06 29.9.2017.
8 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Порези и царине 612-00-00831/2017-06 29.9.2017.
9 Уверење о акредитацији МСС Пословна економија 612-00-00832/2017-06 16.6.2017.
10 Уверење о акредитацији студијског програма ССС Јавна управа, порески и царински системи 612-00-00833/2017-06 16.6.2017.
11 Уверење о акредитацији студијског програма ССС Рачуноводство, контрола и ревизија 612-00-00833/2017-06 16.6.2017.
12 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Информациони системи и технологије 612-00-00833/2017-06 19.5.2017.
13 Акредитованa високошколскa јединицa ван седишта, без својства правног лица Нова Варош 612-00-00160/2015-04 19.6.2015.
14 Акредитованa високошколскa јединицa ван седишта, без својства правног лица Чачак 612-00-00265/2015-04 5.6.2015.
15 Акредитованa високошколскa јединицa ван седишта, без својства правног лица Сремска Митровица 612-00-0023/2015-04 20.3.2015.
16 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Менаџмент туризма 612-00-00965/2014-04 4.7.2014.
17 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Јавна управа 612-00-00965/2014-04 4.7.2014.