Јавне набавке

Рб. Назив документа Бр. документа Датум
1 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке добара - набавка електричнe енергијe - отворени поступак

Број: ЈН - 01/2020

ЈН - 01/2020 20.5.2020.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН – 01/2020

ЈН - 01/2020 20.5.2020.
2 Oдлукa o усвajaњу Плaнa jaвних нaбaвки зa 2020. годину JN-001-2020 11.5.2020.
План јавних набавки за 2020. годину JN-001-2020 11.5.2020.
3 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 08/2019

- Делови, прибор и материјал за рачунаре

ЈНМВ 08/2019 7.11.2019.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара број ЈНМВ - 08/2019

- Делови, прибор и материјал за рачунаре -

ЈНМВ 08/2019 7.11.2019.
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара број ЈНМВ  08/2019

- Делови, прибор и материјал за рачунаре 

ЈНМВ 08/2019 19.11.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

БРОЈ ЈНМВ-08/2019 

- Делови, прибор и материјал за рачунаре

ЈНМВ 08/2019 27.11.2019.
4 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку добара у отвореном поступку, број ЈН 07/2019 – гасно уље екстра лако евро EL ЈН 07/2019 18.9.2019.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку енергента за грејање гасно уље екстра лако евро - L (период: грејна сезона: 15.10.2019 - 15.04.2020. године) у отвореном поступку, број ЈН 07/2019

ЈН 07/2019 18.9.2019.
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАЦИ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 07/2019 - гасно уље екстра лако евро EL ЈН 07/2019 24.10.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ 07/2019 – ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕL ЈН 07/2019 6.11.2019.
5 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 06/2019

– средства за чишћење, тоалет папири и убруси

ЈНМВ 06/2019 22.4.2019.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 06/2019

за јавну набавку мале вредности добара

материјал за одржавање хигијене (средства за чишћење, тоалет папири и убруси) 

ЈНМВ 06/2019 22.4.2019.
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ ЈНМВ 06/2019

– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

ЈНМВ 06/2019 14.5.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

БРОЈ ЈНМВ-06/2019

- МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ средства за чишћење, тоалет папири и убруси

ЈНМВ 06/2019 22.5.2019.
6 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 05/2019

- канцеларијски материјал

Партија 1. Хартија за штампу и фотокопирање и канцеларијски прибор

Партија 2. Тонери

ЈНМВ 05/2019 9.4.2019.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ  05/2019

канцеларијски материјал по партијама

ПАРТИЈА 1. Хартија за штампу, фотокопир папир и остали канцеларијски материјал

ПАРТИЈА 2. Тонери

ЈНМВ 05/2019 9.4.2019.
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 05/2019

- Партија 1. – Хартија за штампу и фотокопирање и канцеларијски прибор

ЈНМВ 05/2019 23.4.2019.
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 05/2019

- Партија 2. – Тонери

ЈНМВ 05/2019 23.4.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ ЈНМВ 05/2019

ПАРТИЈА 1. ХАРТИЈА ЗА ШТАМПУ И ФОТОКОПИРАЊЕ И ОСТАЛИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈНМВ 05/2019 7.5.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ ЈНМВ 05/2019

ПАРТИЈА 2. ТОНЕРИ

ЈНМВ 05/2019 7.5.2019.
7 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 01/2019

Храна, пиће, дуван и сродни производи

ЈНМВ 01/2019 5.4.2019.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – добара пиће за бифе Академије ЈНМВ 01/2019 ЈНМВ 01/2019 5.4.2019.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА

ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈНМВ 01/2019 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА ОД 08.04.2019. године

ЈНМВ 01/2019 10.4.2019.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ

ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈНМВ 01/2019 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА ОД 10.04.2019. године

ЈНМВ 01/2019 12.4.2019.
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

ЈНМВ 01/2019 Пиће за бифе Академије

ЈНМВ 01/2019 24.4.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЗА ЈНМВ 01/2019 – НАБАВКА ДОБАРА

Пиће за бифе Академије

ЈНМВ 01/2019 7.5.2019.
8 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку набавке услуга - Штампарске услуге по ПАРТИЈАМА број ЈН 04/2019

ПАРТИЈА 1.Штампање књига
ПАРТИЈА 2.Штампање образаца

ЈН 04/2019 29.3.2019.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга - штампарске услуге - резервисана јавна набавка, број ЈН - 04/2019 ЈН 04/2019 29.3.2019.
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

– ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ ЈН 04/2019

– ПАРТИЈА 1. – Штампање књига

ЈН 04/2019 14.5.2019.
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

– ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ ЈН 04/2019

– ПАРТИЈА 2. – Штампање образаца

ЈН 04/2019 14.5.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА

ЗА ЈН 04/2019

– Партија 1. - штампање књига

ЈН 04/2019 21.5.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА

ЗА ЈН 04/2019

– Партија 2. - штампање образаца

ЈН 04/2019 21.5.2019.
9 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, ПО ПАРТИЈАМА Број ЈН-03/2019

Партија 1 - рачунари 
Партија 2 - лаптопови
Партија 3 - штампачи 

ЈН-03/2019 22.3.2019.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – рачунари и штампачи у отвореном поступку, број ЈН - 03/2019 ЈН-03/2019 22.3.2019.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈН 03/2019 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА ОД 01.04.2019. године ЈН-03/2019 4.4.2019.
OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 03/2019

за јавну набавку добара – рачунари и штампачи у отвореном поступку

ЈН-03/2019 15.4.2019.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН 03/2019 Рачунари и штампачи

Партија 1. - Рачунари

Партија 2. - Лаптопови

Партија 2. - Штампачи

ЈН-03/2019 15.4.2019.
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

БРОЈ ЈН 03/2019 – Партија 1 - рачунари

ЈН-03/2019 9.5.2019.
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

БРОЈ ЈН 03/2019 – Партија 2 - лаптопови

ЈН-03/2019 9.5.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ ЈН 03/2019

– Партија 1 - РАЧУНАРИ

ЈН-03/2019 13.5.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ ЈН 03/2019

– Партија 2 - ЛАПТОПОВИ

ЈН-03/2019 13.5.2019.
10 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке добара - набавка електричнe енергијe - отворени поступак Број: ЈН - 02/2019 ЈН-02/2019 20.3.2019.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -за јавну набавку добара у отвореном поступку - електричнa енергијa - БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН-02/2019 ЈН-02/2019 20.3.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 02/2019

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈН-02/2019 15.4.2019.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН 02/2019 Електрична енергија

ЈН-02/2019 15.4.2019.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ

ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈН 02/2019 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА ОД 12.04.2019. године

ЈН-02/2019 15.4.2019.
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈН БРОЈ 02/2019 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈН-02/2019 24.4.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ЗА ЈН 02/2019

– Електрична енергија

ЈН-02/2019 12.6.2019.
11 Oдлукa o усвajaњу Плaнa jaвних нaбaвки зa 2019. годину jn-001 31.1.2019.
План јавних набавки за 2019. годину jn-001-1 1.1.0001.