Правилници и пословници

Рб. Назив документа Бр. документа Датум
1 Правилник о преношењу ЕСПБ бодова са других високошколских установа и признавању испита 01-3/62 29.5.2024.
2 Правилник о образовању, стручном усавршавању и оспособљавању запослених 01-3/28-1 24.2.2022.
3 Правилник о изменама и допунама Правилника организацији и раду катедри БАПУСС-а 01-3/29 24.2.2022.
4 Правилник о условима за избор у звања наставника и сарадника 01-3/46 3.6.2021.
5 Правилник о раду Центра за развој, квалитет и пројекте 01-3/144 8.12.2020.
6 Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама Београдске академије пословних и уметничких струковних студија 01-2/33 9.11.2020.
7 Правилник о реализацији завршног рада 01-3/116 5.11.2020.
8 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 01-2/25 24.9.2020.
9 Правилник о издавачкој делатности 01-3/77 15.9.2020.
10 Правилник о реализацији стручне праксе и пројектног рада 01-3/78 15.9.2020.
11 Пословник о раду Наставно-стручног већа Београдске академије пословних и уметничких струковних студија 01-3/18 3.7.2020.
12 Правилник о стицању и располагању сопственим приходима и примањима Београдске академије пословних и уметничких струковних студија 01-2/16 27.2.2020.
13 Правилник о организацији и раду катедри 01-3/19 18.2.2020.