Катедре

Катедрa за информационе системе и технологије

Шеф катедре

  • др Раде Матић, проф. с. с.

Катедра за математику и статистику

Шеф катедре

  • др Бојана Ћендић, проф. с. с.

Катедра за примењену економију

Шеф катедре

  • др Чедомир Глигорић, проф. с. с.

Катедра за маркетинг и трговину

Шеф катедре

  • др Ана Зекавица, проф. с. с.

Катедра за менаџмент

Шеф катедре

  • др Звездан Ђурић, проф. с. с.

Катедра за стране језике

Шеф катедре

  • Ана Казанегра Величковић, наставник енглеског језика

Катедра за правне и социолошке науке

Шеф катедре

  • др Славица Мандић, проф. с. с.