Контакт

Телефон

011/3042-300

Адреса

Краљице Марије 73, Звездара, Београд

Факс

011/2424-069

Имате питања за нас?

Битни телефони

Сарадник за студентска питања

011/3042-300

Централа

011/3042-354

Телефон и факс рачуноводства

011/2418-946

Библиотека

011/3042-327