Креативно решавање проблема

Креативно решавање проблема

Способност решавања проблема је основна животна вештина и неопходна је за свакодневни живот код куће, у школи и на послу. Проблеме решавамо свакога дана, не размишљајући како то чинимо и да ли критички испитујемо ситуације, поредимо алтернативне идеје и доносимо промишљене и утемељене одлуке.

Поседовање вештине креативног решавања проблема оснажује не само на личном плану, већ је од велике важности и у професионалном животу. Способност решавања проблема је кључна вештина сваког запосленог, чак и ако то није наведено у опису посла. Бројне студије потврђују све већи значај вештина креативног решавања проблема, не само у данашњем окружењу, већ и када је у питању будућност пословања. Блумбергов извештај о пословним вештинама, сврстава вештине креативног решавања проблема међу пет вештина које регрутери сматрају најважнијим и које је најтеже пронаћи код кандидата за посао.

Решавање проблема представља сложену менталну активност која се састоји од различитих когнитивних вештина и радњи. Овладавање овом вештином укључује подстицање размишљања вишег реда као што су визуелизација, асоцијација, апстракција, разумевање, резоновање, анализа, синтеза, генерализација и слично.

Дводневна обука Креативно решавање проблема пружа полазницима преглед целокупног процеса креативног решавања проблема, потпуно и практично разумевање корака укључених у анализу, откривање и решавање проблема, као и кључне алате за решавање проблема које полазници могу да користе свакога дана, како на радном месту, тако и у животу.

Првог дана обуке, полазници се упознају са основним појмовима процеса решавања проблема, аналитичким и креативним приступом у решавању проблема и вежбама за стимулисање креативног размишљања.

Другог дана обуке, полазницима се представљају различите методологије решавања проблема, након чега се упознају са техникама креативног решавања проблема по корацима. Ова обука има за циљ да повећа свест о томе како анализирати проблеме који се појављују и како применити технике за генерисање решења. Такође, полазници ће моћи ефикасније да управљају имплементацијом и праћењем решења, након што се одлука донесе.

Обука је осмишљена тако да помогне полазницима да идентификују узроке и примене решења за проблеме, као и да подстакне решавање проблема превенцијом проблема.

Технике решавања проблема спадају у две главне категорије: аналитичке и креативне. Аналитичко размишљање се заснива на разбијању великих проблема на саставне делове и њиховом решавању корак по корак. Аналитичко мишљење је научно, логично и методично.

Креативно размишљање се заснива на решавању проблема гледањем на ствари на другачији начин, или редефинисањем појмова помоћу којих се проблем перципира како би се дошло до иновативног или маштовитог решења проблема. Обе врсте решавања проблема се могу научити. Ова обука подучава обоје.

Трајање обуке: 2 дана
Испит Не
Сертификат Да
Цена обуке 7.000,00 рсд

Студенти Академије остварују 50% попуста на ову обуку.

За ову обуку можете се пријавити лично, у канцеларији 304 Академије, или путем следеће форме.

Пријава за обуку

На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр.872018), дајем Руковаоцу подацима - Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, са седиштем у Београду, Краљице Марије 73, ПИБ 111302583, сагласност да обрађује следеће податке о личности: име и презиме, број телефона, имејл-адресу.