Креирање успеха

Креирање успеха

Обука је намењена студентима, незапосленима, као и запосленима у привреди и јавном сектору.


Циљ  обуке  је да полазници савладају и науче да примењују предложене анализе, методе и стратегије како би постигли жељени успех и унапредили квалитет живота. Полазници ће стећи знања како да идентификују и вреднују своја знања и вештине, као и да процене могућности и претње које долазе из спољног окружења, а све у циљу осмишљавања јасних планова и креирања специфичних циљева за постизање жељеног успеха.


Посебна пажња ће се посветити језичким обрасцима које користе успешне особе.   Полазници   ће   имати   прилике   да   ураде   тест   личности   који   ће представљати корисне смернице у даљем каријерном напредовању, као и тест који ће показати улогу појединца у тиму.

Трајање обуке: 1 дан
Испит Не
Сертификат Да
Цена обуке 5.000,00 рсд

Студенти Академије остварују 50% попуста на ову обуку.

За ову обуку можете се пријавити лично, у канцеларији 304 Академије, или путем следеће форме.

Пријава за обуку

На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр.872018), дајем Руковаоцу подацима - Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, са седиштем у Београду, Краљице Марије 73, ПИБ 111302583, сагласност да обрађује следеће податке о личности: име и презиме, број телефона, имејл-адресу.