Комуникација

Моћ вербалне и невербалне комуникације

Обука је намењена студентима, незапосленима, као и запосленима у привреди и јавном сектору.

Вештине и уметност комуницирања се уче. Постоји врло мали број сјајних комуникатора по рођењу. Ако гледамо неког бриљантног медијског комуникатора и само му се дивимо и не размишљамо о сатима и сатима које је утрошио на вежбање, вероватно не бисмо ни поверовали када би нам причао колико је увежбавао глас, колико се мучио са јавним наступом, контролисао осећања, трешење руку, колико је пута мењао свој говор и на крају га учио напамет. Успешан комуникатор мора константно да ради на себи. Стога, један од циљева ове обуке је да полазнике стимулише да раде на развоју како вербалних тако и невербалних вештина.

Могућност различитог реаговања на исти комуниколошки стимуланс чини неке људе флексибилним. Једно од правила теорије система каже, да постоји вероватноћа да ће онај елемент система који има највећи степен флексибилности у њему, вероватно контролисати цео систем. Циљ ове обуке је да се полазници подстакну да увиде могућност да управо они буду тај флексибилни елемент у процесу комуникације.

Порастом свесности полазника и унапређењем знања и вештина из невербалне и вербалне комуникације, долази до пораста самопоуздања, јасног формулисања циљева, лакшег и дубљег успостављања односа са другима, што директно може утицати на постизање успеха у свим областима живота. На индиректан начин, полазник шири позитиван утицај на људе из ближе околине и води квалитетнији живот.

 

Трајање обуке: 1 дан
Испит Не
Сертификат Да
Цена обуке

5.000,00 рсд

Студенти Академије остварују 50% попуста на ову обуку.

За ову обуку можете се пријавити лично, у канцеларији 304 Академије, или путем следеће форме.

Пријава за обуку

На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр.872018), дајем Руковаоцу подацима - Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, са седиштем у Београду, Краљице Марије 73, ПИБ 111302583, сагласност да обрађује следеће податке о личности: име и презиме, број телефона, имејл-адресу.