Управљање временом

Управљање временом

Обука је намењена студентима, незапосленима, као и запосленима у привреди и јавном сектору.

Управљање временом у пословном свету је неопходно. Недавно истраживање ЛинкедИн-а показало је да је управљање временом једна од пет најбољих и најпожељнијих „меких“ вештина (енг. soft skills) у 2019. год. и међу пет најпожељнијих вештина на тржишту рада.

Управљање временом је начин коришћења времена како би се постигла максимална продуктивност у остваривању одређених дугорочних циљева. Вештину управљања временом чини још битнијом то што је преносива - може се применити у свим индустријама и на свим позицијама, а једна је од вештина које „обезбеђују запослење“.

Полазници се упознају са појмом ефикасног управљања временом, развијају свест о важности и хитности, разликовању битног од небитног приликом реализације активности, препознају индикаторе лошег управљања временом и савладавају технике које воде успешној реализацији постављених циљева.

На почетку обуке полазници имају прилику да процене степен развоја сопствених вештина управљања временом и да идентификују области у којима је неопходно да се унапређују.

Током обуке, полазници ће научити да идентификују и уклоне сопствене лоше праксе у управљању временом, поставе реалне и мерљиве циљеве, дефинишу кораке и активности за реализацију циљева, поставе приоритете, овладају техником делегирања, разликују битног од небитног и примене технике управљања временом.

Ова обука има за циљ да савладавањем техника управљања временом допринесе смањењу стреса у професионалном и приватном животу и полазницима омогући додатно време намењено личном развоју и интересовањима.

 

Трајање обуке: 1 дан
Испит Не
Сертификат Да
Цена обуке

5.000,00 рсд

Студенти Академије остварују 50% попуста на ову обуку.

За ову обуку можете се пријавити лично, у канцеларији 304 Академије, или путем следеће форме.

Пријава за обуку

На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр.872018), дајем Руковаоцу подацима - Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, са седиштем у Београду, Краљице Марије 73, ПИБ 111302583, сагласност да обрађује следеће податке о личности: име и презиме, број телефона, имејл-адресу.