Вештине презентовања

Вештине презентовања

Обука је намењена студентима, незапосленима, као и запосленима у привреди и јавном сектору који држе презентације било које врсте.

Савладавањем обуке стичу се вештине презентовања које су критично важне за пословни успех. Вештине подразумевају креирање презентације која се карактерише квалитетним садржајем и визуелном привлачношћу, као и технике презентовања које подразумевају вербалну и невербалну комуникацију.

Полазници кроз теоријски и практични део усвајају најважније елементе израде успешне презентације, технике презентовања, савладавање треме од јавног наступа и остављање позитивног утиска.

Обука се може изводити у трајању од 1 дана (основни курс – теоријски), 3 дана (теоријски део, израда презентације и презентовање) или 4 дана (теоријски део, израда презентације,  презентовање и снимање презентовања и анализа снимака презентације).

 

Трајање обуке: 1, 3 или 4 дана
Испит Не
Сертификат Да
Цена обуке

обука која траје 1 дан:    2.500,00 рсд
обука која траје 3 дана:  5.000,00 рсд
обука која траје 4 дана:  7.000,00 рсд

Студенти Академије остварују 50% попуста на ову обуку.

За ову обуку можете се пријавити лично, у канцеларији 304 Академије, или путем следеће форме.

Пријава за обуку

На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр.872018), дајем Руковаоцу подацима - Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, са седиштем у Београду, Краљице Марије 73, ПИБ 111302583, сагласност да обрађује следеће податке о личности: име и презиме, број телефона, имејл-адресу.