Вештине презентовања

Вештине презентовања

Успешно презентовање било које теме захтева неколико добро изведених фаза које се реализују кроз активности планирања, припреме целог презентовања, техничке израде презентације, самог презентовања и финализације презентовања. Већина презентера се води искуством, интуицијом, саветима и консултацијама са особама из окружења.

Све набројано је наравно корисно, али недовољно. За добро изведену презентацију треба познавати и конкретна правила која се кроз један тренинг врло једноставно могу савладати и применити.

Битно је напоменути да не постоји „чаробни штапић“ и да није довољно само чути или прочитати смернице које воде ка доброј презентацији. Првенствено је битна вежба и практична примена стечених знања.

 

Обука изводи као једнодневна или дводневна.

Обука која се реализује у току једног дана (у трајању од три двочаса са паузама по договору), обухвата следеће:

        -први двочас се састоји од теоријског предавања

    -други двочас се реализује кроз израду презентације на неколико тема где су учесници подељени по тимовима од по 2-3 члана

        -на трећем двочасу сви учесници изводе прво пробно презентовање

 

Кључни део тренинга је у трећем двочасу кроз који учесници „осете“чари презентовања, али и критично сагледавају своје и туђе излагање. Кроз презентовање се ослабађају треме, а кроз критичку фазу прихватају и усвајају научена правила.

У једнодневном тренингу могуће је реализовати само прво пробно излагање. С обзиром на то да је прво пробно излагање увек испуњено грешкама, несигурношћу и недостатком самоуверености, препорука је да се за потпуни успех целокупне обуке сваког учесника реализује и други дан тренинга.

Код дводневне обуке, други дан је резервисан за друго пробно излагање и на крају, финално презентовање. Са три излагања учесници могу практично да прођу пут ка доброј презентацији и осете огроман искорак од прве пробне презентације до коначног финалног излагања. После сваког од укупно три излагања, учесници јавно запажају моменте у којима се може нешто унапредити, исправити, побољшати. У том случају могуће је организовати и снимање излагања које помаже у анализи реализоване презентације.

Учесници на крају обуке добијају сертификат и презентацију коришћену на теоријском делу обуке и презентације свих тимова.

Предуслов за похађање обуке је основно познавање програма Power Point, јер програмом обуке није обухваћено техничко објашњавање употребе овог алата.

У случају да се обука реализује ван седишта Академије, клијент је у обавези да обезбеди опрему за презентовање, рачунар, пројектор и платно – дисплеј и по један рачунар за сваког учесника у обуци. Простор мора бити доступан најмање сат времена пре почетка тренинга.

Трајање обуке: 1 или 2 дана
Испит Не
Сертификат Да
Цена обуке

обука која траје 1 дан:    5.000,00 рсд
обука која траје 2 дана:  7.000,00 рсд

Студенти Академије остварују 50% попуста на ову обуку.

За ову обуку можете се пријавити лично, у канцеларији 304 Академије, или путем следеће форме.

Пријава за обуку

На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр.872018), дајем Руковаоцу подацима - Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, са седиштем у Београду, Краљице Марије 73, ПИБ 111302583, сагласност да обрађује следеће податке о личности: име и презиме, број телефона, имејл-адресу.