Ментор за стручни државни испит

Припрема кандидата за полагање државног стручног испита

Обука је намењена свим државним службеницима, приправницима као и другим лицима запосленим у државним органима, органима Аутономне покрајине и органима локалне самоуправе, који планирају да положе државни стручни испит.

Ментор за државни стручни испит има за циљ да све кандидате припреми за полагање државног испита кроз мноштво примера, шема и креативних метода памћења. Проблеми са којимa се кандидати најчешће суочавају приликом припреме испита су: недостатак времена и енергије, обимност материје, сувопарност приручника и друге литературе, дужи временски период у ком нису учили. Курсеви Ментора за државни стручни испит решавају управо ове проблеме и значајно олакшавају припрему испита.

Настава се састоји од шест курсева, односно шест предмета државног испита, на којима ће бити обрађена сва испитна питања државног испита. Курсеви су намењени кандидатима са средњим и високим образовањем. Сваки курс временски траје између три и четири сата и пропраћен је наставним материјалима које ће кандидати на крају сваког курса добити. Наш циљ је да вас кроз практичне савете и нове методе памћења припремимо за полагање државног испита и тако вам уштедимо најдрагоценије  - време и енергију.

Кандидати се могу пријавити за све бесплатне часове као и за читав пакет курсева. Након одржаних бесплатних часова, кандидати ће путем мејла добити упутства за пријаву за наставак појединих курсева или пакет свих курсева. Настава се одржава за следеће предмете:

1) Уставно уређење,

2) Систем државне управе,

3) Управни поступак и управни спор,

4) Канцеларијско пословање,

5) Радно законодавство,

6) Основи система Европске уније.

 

Распоред наставе објављује се посебно за сваки месец.

Цене за наставак курса (након одржаног бесплатног часа) и цео пакет курсева изражене су у табели:

Трајање сваког појединачног курса: до 4 сата (2 дана)
Трајање свих курсева укупно: до 24 сата (12 дана)
Испит Не
Сертификат Да
Цена за пакет свих курсева 21.000,00 рсд ** (са попустом 18.000,00 рсд)
Цена за сваки курс појединачно 3.500,00 рсд * (са попустом 3.000,00 рсд)

* Бивши и садашњи студенти Академије остварују попуст на пакет свих курсева у износу од 3.000 динара (цена са попустом 18.000,00 рсд), као и попуст од 500,00 рсд за сваки курс појединачно (цена са попустом (3.000,00 рсд).

** Сви кандидати остварују попуст у износу од 3.000,00 рсд за куповину пакета свих курсева, (цена са попустом 18.000,00).

За додатне информације у вези са обуком МЕНТОР ЗА СТУЧНИ ДРЖАВНИ ИСПИТ, можете упутити мејл на nebojsa.jerinic@bpa.edu.rs

Пријава за обуку

На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр.872018), дајем Руковаоцу подацима - Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, са седиштем у Београду, Краљице Марије 73, ПИБ 111302583, сагласност да обрађује следеће податке о личности: име и презиме, број телефона, имејл-адресу.